Home > Nederlands > De Ombudsman

Verzoekschrift - Persoonsgegevens

Voortgang: 0%
Velden met een * zijn verplicht.
Persoonsgegevens

Een e-mailadres ziet er als volgt uit: naam@voorbeeld.nl

De datum voert u als volgt in: DD-MM-JJJJ. U kunt ook gebruik maken van de kalender.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Ga naar klachtenformulier

In de media

Pa bo derechi (Editie #5)

Bespreking Jaarverslag 2015

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route